Помет А

Помет В

Помет С

Помет D

Помет Е Primavera's Imperator & Gelioland Zvezda

Помет F Primavera Imperator& Primavera Marcella

Помет G Primavera Imperator& Gelioland Zvezda

Помет I Primavera Imperator& Gelioland Zvezda

Помет J Primavera Imperator& Primavera Marcella

Помет L ICH.Primavera Imperator&ICH.PurrSea Xavieria (Китти)

Помет M ICH.Primavera Imperator&CH.PurrSea Raspberry

Помет N ICH.Primavera's Simba of Glamisfold&CH.PurrSea Raspberry

Помет O. ICH.Primavera's Simba of Glamisfold&CH.PurrSea Zaneta

Помет P. ICH.Primavera's Simba of Glamisfold&CH.PurrSea Xavieria

Помет Z 24.11.2016 SILK TOUCH RAHAT LACOUM & PRIMAVER'S PINA COLADA

Glamisway